понеділок, 31 жовтня 2016 р.

Поради батькам, які виховують обдаровану дитину

Найперше - потрібно любити свою дитину. Приймати дитину такою, якою вона є, беручи участь у її розвитку, підтримуючи, а не нав'язуючи свої інтереси, давати дитині можливість вибору. Для розвитку творчого потенціалу, як показали дослідження, необхідна не лише адекватна оцінка сил дитини, але трішки завищена, зазнайкою вона не виросте, зате у неї буде запас сил та впевненість при невдачах, до яких треба готувати змалку.
Батьки повинні бути прикладом, адже дитина свідомо переймає вашу манеру говорити, ходити, працювати, відповідальності за доручену справу. Кожен батько повинен пам'ятати правило: "Не зашкодь!" Адже обдарована дитина більш чутлива, ранима, тому потрібно давати вільний час для того, щоб побути дитині на самоті, поміркувати, пофантазувати. За допомогою тренінгів дати їй можливість глибоко зрозуміти себе та інших. Дорослі часто батьки повинні радитися із психологом щодо виховання обдарованої дитини.
Батьки повинні завжди пам'ятати, що для обдарованої дитини творчість є життєвою необхідністю. Тому дитину потрібно готувати до спостережливості, наполегливості, формувати вміння доводити почату справу до кінця, працелюбність, вимогливість до себе, задоволення від процесу творчості, терпляче ставлення до критики, впевненості при невизначеності, гордості і почуття власної гідності, чулість до аналізу моральних проблем.
Батьки також повинні усвідомлювати, що надзвичайно велика роль у процесі формування особистості обдарованої дитини належить волі. Вольові риси є стрижневими рисами характеру, адже за наявності мети, яку особистість досягає в житті, долаючи перешкоди, є цілеспрямовуючим життя. Цілеспрямовані люди знаходять своє щастя в житті, вони вміють поставити перед собою чітку, реальну мету. Прагнення досягти своєї цілі робить людину рішучою та наполегливою. І.Павлов стверджував, що у вольової людини труднощі лише збільшують бажання реалізувати свою мрію. Вони вміють стримати себе, володіють терпінням, витримкою, вміють контролювати свої почуття за наявності перешкод. Ініціативність і творчість поєднані з наполегливістю, рішучістю та витримкою, допомагають обдарованим дітям самореалізуватися.

Отже, батьки покликані допомогти дитині відкрити її життєве покликання, реалізувати себе як особистість. Вони не мають права втратити обдаровану дитину, бо, втрачаючи талант, обдарування, здібність, вони втрачають майбутнє. Тому батьки повинні бути терплячими, безмежно вірити в дитину, тоді ця дитина виросте хорошою творчою людиною.


Система пошуку і розвитку обдарованих дітей
ПОРАДИ КЕРІВНИКУ ГУРТКА

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей?
1. Підхоплюй думки гуртківців і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо.
2. Підкреслюй інтерес дітей до нового.
3. Заохочуй оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі завдання.
4. Вчи дітей систематичній самооцінці кожної думки. Ніколи не відкидай її.
5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.
6. Не вимагай запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення, де є багато варіативні способи.
7. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати їх в блокноті.
8. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно попередити. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, і розвивати у нього терпимість і впевненість.
9. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.
10. Розсіюй страх у талановитих дітей.
11. Стимулюй і підтримуй ініціативу гуртківців, самостійність. Підкидай проекти, які можуть захоплювати.
12. Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.
13. Створюй в закладі періоди творчої активності, адже багатого геніальних рішень з'являється в такий момент.
14. Допомагай оволодівати технічними засобами для записів.
15. Розвивай критичне сприйняття дійсності.
16. Вчи доводити починання до логічного завершення.
17. Впливай особистим прикладом.
18. Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та давай завдання підвищеної складності, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання.
19. Залучай до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюй ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення.
20. Використовуй творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят.
21. Під час опрацювання програмового матеріалу залучай до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюй розвиваючі ситуації.
22. Активно залучай до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.
23. Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй активність, ініціативу, пошук.
24. Пам'ятай, що учень "...це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити" (К.Д.Ушинський).


РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

У педагогіці виділяють кілька типів обдарованості: раціонально-мислительний (необхідний вченим, політикам, економістам); образно-художній (необхідний дизайнерам, конструкторам, художникам, письменникам); раціонально-образний (необхідний історикам, філософам учителям); емоційно-почуттєвий (необхідний режисерам, літераторам).
Російський педагог Ю. Гільбух виділяє загальну (розумову) і спеціальну (художню, соціальну, спортивну) обдарованість. Кожен з типів охоплює по кілька видів обдарованості, а кожен вид тлумачиться як спеціальні здібності.
В умовах загальноосвітньої школи важливо правильно організувати роботу учителя з обдарованими дітьми, не тільки створюючи необхідні умови для їх розвитку, а й психологічно готуючи їх до наполегливої праці, самовиховання.
Обдаровані діти — діти, в яких у ранньому віці виявляються здібності до виконання певних видів діяльності.
Вони вирізняються серед однолітків яскраво вираженими можливостями в досягненні результатів на якісно вищому рівні, який перевищує певний умовний “середній” рівень. їх успіхи не є випадковими, а виявляються постійно.
Обдаровані діти характеризуються порівняно високим розвитком мислення, тривким запам'ятовуванням навчального матеріалу, розвинутими навичками самоконтролю в навчальній діяльності, високою працездатністю тощо, їм властива висока розумова активність, підвищена схильність до розумової діяльності, неординарність, свобода самовияву, багатство уяви, сформованість різних видів пам'яті, швидкість реакції, вміння піддавати сумніву і науковому осмисленню певні явища, стереотипи, догми.
Вони завжди виявляють уважність, зібраність, готовність до напруженої праці, що переростає в працелюбність, в потребу працювати безустанно, без відпочинку. Мислення їх відзначається високою оперативністю (продуктивністю). Коло їх пізнавальних інтересів не обмежується однією проблемою, постійно розширюється, що є стимулом розумової активності.
Тому учні повинні мати сприятливі морально-психологічні умови для активної навчальної діяльності, виконуючи роботу більшу за обсягом та інтенсивністю.
Взаємодія учителя з обдарованими дітьми повинна базуватися з урахуванням таких психолого-педагогічних принципів:
— формування взаємин на основі творчої співпраці;
— організація навчання на основі особистісної зацікавленості учня, його індивідуальних інтересів і здібностей (сприяє формуванню пізнавальної суб'єктивної активності дитини на основі його внутрішніх уподобань);
— превалювання ідеї подолання труднощів, досягнення мети в спільній діяльності педагога та учнів, самостійній роботі учнів (сприяє вихованню сильних натур, здатних виявити наполегливість, дисциплінованість);
— вільний вибір форм, напрямів, методів діяльності (сприяє розвитку творчого мислення, вміння критично оцінювати свої можливості й прагнення самостійно вирішувати все складніші завдання);
— розвиток системного, інтуїтивного мислення, вміння “згортати” і деталізувати інформацію (дисциплінує розум учня, формує творче, нешаблонне мислення);
— гуманістичний, суб'єктивний підхід до виховання (передбачає абсолютне визнання гідності особистості, її права на вибір, власну думку, самостійний вчинок);
— створення нового педагогічного середовища (будується на основі співдружності педагогів, колег, однодумців у творчому вихованні дітей).
Втілення цих принципів у життя потребує творчого підходу до організації навчання як інтегрованого процесу, який сприяє формуванню цілісної картини світу, дає змогу учням самостійно обирати “опорні” знання з різних наук при максимальній орієнтації на власний досвід.
Складна та багатоаспектна проблема роботи з обдарованими дітьми потребує якісних нововведень на рівні теорії та практики.
Навчання дітей з високим розумовим потенціалом у звичайній загальноосвітній школі можна здійснити на підставі стратегії прискорення та стратегії збагачення навчання.
Організаційними формами прискорення є:
· достроковий вступ до школи;
· прискорення в звичайному класі;
· знання з окремих предметів в інших класах;
· «перестрибування» через клас;
· достроковий вступ до ВНЗ.
Як радять учені, основними вимогами залучення учнів до навчання на підставі прискорення мають бути:
· зацікавленість учня в прискоренні, підвищенні здібності в окремій сфері;
· достатня зрілість у соціально-емоційному плані;
· згода батьків тощо.
Прискорення навчання пов’язане зі змінами швидкості навчання, а не його змісту.
Таких дітей у загальноосвітніх школах міста обмаль.
Стратегія збагачення дає дитині змогу в середовищі своїх однолітків розвивати інтелектуальні здібності на відповідному рівні.
Розвиток індивідуальних здібностей і обдарованості дітей, забезпечення умов їхньої самореалізації є одним із завдань управлінців, яке потребує конкретної розробки практичних заходів. На шкільному рівні вчителі та класний керівник повинні:
· визначити мету, створити план (програму) і режим роботи школяра, забезпечити циклічність, тривалість навчання згідно з віковими та індивідуальними особливостями обдарованої дитини;
· забезпечити наукову насиченість змісту освіти відповідно до можливостей, нахилів, інтересів та потреб обдарованого учня;
· розробити і впровадити індивідуально-розвивальні стратегії та форми організації навчально-виховного процесу, різнорівневі програми;
· модернізувати методи, засоби навчання, віднайти нові дидактичні технології, спрямовані на активізацію пізнавально-творчих потенцій обдарованих дітей;
· стимулювати постійний самоаналіз та самоосвітню діяльність учня;
· сприяти психолого-педагогічній освіті батьків обдарованих дітей;
· створювати умови для отримання додаткової освіти в позашкільних закладах з певного напрямку обдарованості.
Обов’язок адміністрації школи:
· побудувати систему пошуку, відбору та діагностування рівня розвитку обдарованої дитини;
· забезпечити організацію педагогічного процесу так, щоб максимально розвинути здібності обдарованих дітей.


субота, 29 жовтня 2016 р.

Ідеї В.О. Сухомлинського

Ідеї В.О. СухомлинськогоІдеї В.О. Сухомлинського

Звіт виховної роботи

Звіт виховної роботи

Обдаровані діти

Презентація роботи з обдарованими дітьми 
Банк даних обдарованих дітей Новоархангельського НВК "загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - гімназія" Новоархангельського НВО №1
2016 – 2017 навчальний рік

н-п№
Типи обдарованості
Прізвище учня
Клас

1.
Академічний
Суржко Ю.
10
2.

Чирка Т.
11
3.

Півкопа К.
9 - б
4.

Букур Ж.
9 - б
5.

Колеснікова А.
8 - б
6.

Жулай Ю.
8 - б
7.

Грабчук А.
9 - в
8.
Художньо - естетичний
Толочко Б.
3 - а
9.

Вавілов Д.
3 - а
10.

Кругляченко С.
3 - а
11.

Пономаренко Р.
4 - б
12.

Кращий Я.
5 - в
13.

Котюжанський В.
7 - б
14.

Федоренко Т.
7 - в
15.

Ліподат А.
7 – в
16.

Ткаченко В.
7 – в
17.

Косенко Н.
8 - б
18.

Каушан М.
8 - б
19.

Жулай Ю.
8 - б
20.

Грозян О.
8 - в
21.

Згарбул А.
8 - в
22.

Даценко Ю.
8 - в
23.

Куценко А.
8 - в
24.

Литвинюк С.
9 - б
25.

Шевчук А.
10
26.

Зінов`єва А.
10
27.

Бобко М.
8 - в
28.

Чирка Т.
11
29.

Бойко В.
8 - в
30.

Інтелектуальний
Ігонов М.
5 – в
31.

Пурій С.
5 - б
32.

Самі С.
5 - б
33.

Павленко С.
5 - в
34.

Майданик Ю.
5 - б
35.

Котюжанський В.
7 - б
36.

Букур Є.
9 - б
37.

Півкопа К.
9 - б
38.

Грабчук А.
9 - в
39.

Тиха Л.
9 - в
40.

Ямкова Н.
9 - в
41.

Литвинюк С.
9 - б
42.

Ушкаленко Я.
9 - б
43.

Косенко Н.
8 - б
44.

Жулай Ю.
8 - б
45.

Кайпак А.
8 - б
46.

Колеснікова А.
8 - б
47.

Гончаренко Ю.
8 - б
48.

Дідковський І.
8 - б
49.

Заярна В.
8 - б
50.

Грозян О.
8 - в
51.

Міщенко А.
8 - в
52.

Чирка Т.
11
53.

Суржко Ю.
10
54.

Шевченко Д.
10
55.

Бублик Ю.
11
56.

Воронкова Ю.
10
57.

Бакаєва М.
7 - в
58.

Шевченко Т.
7 - в
59.

Витюк С.
7 - б
60.

Сухоярська І.
7 - в
61.

Фалей Г.
7 - в
62.

Крива О.
7 - в
63.

Чабан Р.
7 - в
64.
Спортивний
Слоква О.
7 - в
65.

Згарбул А.
8 - в
66.

Букур Є.
9 - б
67.

Ушкаленко Я.
9 - б
68.

Дудняк Я.
9 - б
69.

Головань М.
8 - б
70.

Бедін В.
8 - б
71.

Дідковський І.
8 - б
72.

Косенко Н.
8 - б
73.

Левченко С.
8 - в
74.

Долін М.
10
75.

Арделян Р.
10
76.

Воронкова Ю.
10
77.

Білозор О.
9 - в
78.

Родманович Е.
9 - в
79.

Линник К.
11
80.

Антончик Д.
11
81.

Вавілова А.
9 - в